Τομείς Εφαρμογής

Ο καθένας που έρχεται σε επαφή με ανθρώπους ή επιθυμεί την προσωπική βελτίωση μπορεί να ωφεληθεί από τις τεχνικές του NLP.
 
 
Business Protocol

Το NLP διαθέτει τις τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους σε τμήματα Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, σε εταιρείες Διαφήμισης, Επικοινωνίας, να αντλήσουν και να συγκεντρώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να ικανοποιήσουν τα κριτήρια επιλογών των πελατών τους και των συνεργατών τους, να διαπραγματεύονται με άνεση, να χειρίζονται ευέλικτα και αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις.

Το NLP μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Μάνατζμεντ καθώς και στελεχών που ασχολούνται με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για να αξιολογήσουν, να προσλάβουν και να υποκινήσουν δημιουργικά τους ανθρώπους μιας επιχείρησης και να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό τους.

Το NLP μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που ασχολούνται σε διάφορους και διαφορετικούς τομείς όπως δικηγόροι, δημοσιογράφοι, και γενικά όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες ευελιξίας και πειθούς και με κομψότητα και δημιουργικότητα να προκαλούν και να επηρεάζουν καταστάσεις.  


Πρωτόκολλα Εφαρμογής του συστήματος NLP
 
Counseling / Therapeutic Protocol

Στον συμβουλευτικό και ιατρικό κλάδο προσφέρει τεχνικές άντλησης πληροφοριών από τους ασθενείς με τρόπο που να διευκολύνει την προσέγγισή τους και την αποδοχή και αποτελεσματική ανταπόκριση σε μορφές θεραπείας.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους και γενικότερα σε ειδικότητες ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς επίσης σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την εικόνα τους, την επικοινωνία, την πειθώ και την αποτελεσματικότητα με τους πελάτες τους.

 
 
Personal Success

Το NLP μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων εκείνων των ανθρώπων που επιθυμούν να ανακαλύψουν τρόπους για

• Να είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και καλλιέργεια των σχέσεων και στη συναναστροφή τους με τους άλλους.
• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους.
• Να καταφέρνουν αυτό που θέλουν σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.
• Να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να αναπτύξουν το πεδίο των επιλογών τους (Μερικές φορές οι άνθρωποι είναι σίγουροι για, και κάνουν πράγματα τα οποία δεν τους ωφελούν).
• Να προκαλέσουν τις αλλαγές που χρειάζονται στη ζωή τους. 
 
 
Education Protocol

Το NLP μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά που θέλουν να επενδύσουν και να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους για την εκπλήρωση των μελλοντικών τους σχεδίων και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. 

Για τους ανθρώπους της εκπαίδευσης το NLP προσφέρει εργαλεία προκειμένου να δημιουργούν στους μαθητές θετική στάση και διάθεση για τη διαδικασία και τη διεργασία της εκμάθησης.
 
 

Είπαν για εμάς


Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα

* Κάντε την πρόσθεση