Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Bandler, Richard: Using your brain for a change, Real People Press, 1985.
 • Bandler, Richard, Grinder, John: Reframing, Real People Press, 1982.
 • Bandler, Richard, Grinder, John: The structure of Magic I, Palo Alto, 1975 Science and Behavior Books.
 • Bandler, Richard, La Valle, John: Persuasion Engineering, Meta Publications, California, 1996.
 • Barratt, M.Alan, Patrick, D. Georges: The Synolic Manager, Exlibris Corporation, 1998; Ο Σύνολος Μάνατζερ, Ελληνικά Γράμματα, 2000.
 • Dilts, Robert B., Bandler, Richard: Grinder John et al.; Neuro – Linguistic Programming, Vol. 1, Meta Publications, 1980.
 • Dilts, Robert: Roots of NLP, Meta Publications, 1983.
 • Dilts, Robert: Applications of Neuro – Linguistic Programming, Meta Publications, 1983.
 • Georges Patrick, D. : The Executive Guru – Alternative Paths to Performance Improvement, Ex Verbo Lux, 1997; Ο Μάνατζερ Γκουρού – Εναλλακτικά Μονοπάτια για τη Βελτίωση της Απόδοσης, Ελληνικά Γράμματα, 1998.
 • Hall Michael, L.: Games Business Experts Play, Crown House Publishing, 2002.
 • James, Tad: The Secret of Creating Your Future, Advanced Neuro Dynamics, Honolulu, Hawaii, 1989.
 • James, Tad and Woodsmall, Wyatt: Time Line Therapy and the Basics of Personality, Meta Publications, 1988.
 • Jung, Carl G., Psychological Types, Princeton University Press, 1971.
 • Korzybski, Alfred: Science and Sanity, The International Non- Aristotelian Library Publishing Company, Connecticut, 1933.
 • Langer, Ellen: Mindfulness, Addison Wesley, 1989
 • Maltz, Maxwell: Psycho- Cybernetics, Prentice Hall, 1960.
 • Miller, G.,: The Magical Number Seven Plus or Minus two, Psych. Review, Volume 83, 1957.
 • Pinker, Steven: The Language Instinct, W. Morrow & Company, New York, 1994.
 • Pribram, K.: The Language of the Brain, Prentice Hall, 1971.
 • Ευθυμιάδου, Αλεξάνδρα, Γ.: NLP – Η απομυθοποίηση, Εκδόσεις Διόπτρα, 2010
 • Ιουλιανός: Μισοπώγων (Λόγος για την απέχθεια προς τα Γένια), απόδοση Γιάννης Αβραμίδης, Γιάννης Χριστοδούλου, Εκδόσεις Θύραθεν.
 • Μαγιόπουλος, Στέλιος: Ο Νασρεντίν Χότζας, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1991.
 • Μπαμπινιώτης, Γεώργιος: Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010
 • Judith Lowe (Author), Judith DeLozier (Foreword), Robert Dilts (Foreword): The PPD Learning NLP Practice Group Book: The Special Guest Sessions Paperback | 2015

 

Είπαν για εμάς


Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα

* Κάντε την πρόσθεση