NLP Master Practitioner Certification

affiliated with NLP University of the University of California, Santa Cruz
 
Κάποιος που έχει ολοκληρώσει το NLP Practitioner Certification θεωρείται γνώστης των τεχνικών και εφαρμογών του συστήματος. Έχετε ήδη αναγνωρίσει και ίσως εκπλαγεί με τη βάση της συλλογιστικής του μοντέλου, έχετε πιστοποιήσει μέσα σας τις καινοτόμες προσεγγίσεις του, την ιστορία εφαρμογής του σε βάθος χρόνου πολύ πριν το 1970 -τη χρονολογία συστηματοποίησης του-, τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε τα οφέλη όπως και τους κινδύνους από την κακομεταχείριση του. Κάποιοι ίσως έχετε ήδη δουλέψει και στη συνέχεια για να ενσωματώσετε στους δικούς σας ρυθμούς και τους δικούς σας μηχανισμούς για να ανακαλύψετε και άλλα τόσα.
 
To Master Practitioner δεν είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσει κανένας και για κανένα λόγο, γιατί το NLP είναι από μόνο του ένα ατέλειωτο ταξίδι εμπειριών, με απαραίτητη προϋπόθεση την περιέργεια να διερευνήσει να ανακαλύψει και να προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο εμβάθυνσης. Άλλωστε έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί φέρουν τη κονκάρδα ενός 'MasterPractitioner', αλλά τελικά λίγοι είναι αυτοί που μπορούν και εκδηλώνουν τις δεξιότητες, τη διορατικότητα και την τέχνη που αποτελούν και τα σημάδια επίγνωσης.
Από τη μέχρι σήμερα πείρα μας οι άνθρωποι συνεχίζουν με ένα πρόγραμμα Master Practitioner διότι ενδιαφέρονται να μπουν στη συλλογιστική
 
• Να ξέρουν πώς να αυτοσχεδιάζουν με τις τεχνικές με τρόπο που η περίπτωση να διαμορφώνει τον κανόνα κι όχι ο κανόνας να υπαγορεύει περίπτωση. Ατομα με εμπειρία στην συμβουλευτική (coaching/ consulting/ counseling) γνωρίζουν να ανασυνθέτουν να απομονώνουν, να εστιάζουν στα στοιχεία που είναι απαραίτητα και κατάλληλα κατά περίπτωση.
• Να αξιοποιούν τις τεχνικές με τρόπο φυσικό και αδιόρατο και να μπορούν να επικοινωνούν με άλλη πλευρά σαν να κάνουν μια συνηθισμένη συζήτηση όμως με ουσία και περιεχόμενο που εκπλήσσει με τα αποτελέσματα.  Οι ειδικοί δεν ενδιαφέρονται να γνωρίζουν το όνομα της τεχνικής. Απλώς γνωρίζουν τι κάνουν, πως και  πότε η και πως διαφορετικά.
• Να νιώθουν ότι ανήκουν στην ομάδα των ανθρώπων που κατέχουν την τέχνη της τεχνικής (mastery) και να μάθουν τρόπους να μεταλαμπαδεύσουν τις τεχνικές με την απλότητα ενός γνώστη με γνώθι σαυτώ.
 
Οι Master Practitioners εκτός των άλλων εμβαθύνουν:
• Στα φίλτρα που διέπουν τη ζωή μας και δίνουν ώθηση στον κόσμο των δυνατοτήτων
• Στην «κβαντοφυσική» θεώρηση των σκέψεων και της γλώσσας και στην αλληλεπίδρασή της με τη νευροφυσιολογία μας.
• Στο πως διαμορφώνονται όρια που «διαφυλάττουν» τον κόσμο των δυνατοτήτων μας και  πώς μπορούν να υποδομηθούν. Η δομή της βαθειάς αλλαγής.
• Στο πώς να επαναπροσδιορίζουν αρχές και πιστεύω και τον τρόπο που επιδρούν στη σκέψη μας και περιορίζουν το δυναμικό μας.
• Σε προχωρημένες εφαρμογές των τεχνικών για να αντιλαμβάνονται το τι πραγματικά συμβαίνει σε μια κατάσταση και πώς να συντονίζουν και να συνθέτουν τεχνικές ώστε να την προσεγγίσουν με αμεσότητα και ευελιξία.
• Σε πρωτόκολλα του Milton Erickson (Conversational Hypnosis, Trance –formation Protocols) για την δημιουργία προϋποθέσεων για αλλαγές στη ζωή μας και των άλλων.
• Στην τεχνική δημιουργίας προτύπων (modeling) από την οποία δημιουργήθηκε το NLP με στόχο να απογειώσουν τις δικές τους δεξιότητες.
• Στο τι σημαίνει «οι άνθρωποι πάντα κάνουν αυτό που λεν ότι δεν μπορούν να κάνουν».
• Σε τρόπους να διεισδύουν στο λανθάνον δυναμικό, να αξιοποιούν την κάθε σκέψη σαν πηγή σύγκρισης και πληροφόρησης για να ξεπερνούν εμπόδια, πισωγυρίσματα, να διασκευάσουν τους στόχους και να επιτυγχάνουν εσωτερική εναρμόνιση και ισορροπία, στη ζωή τη δική τους και των άλλων .
• Σε εξειδικευμένες τεχνικές να εκπαιδεύσουν άλλους προς την αλλαγή.
 
 
NLP Master Practitioner Certification - International Standard Syllabus | Η ορολογία των θεμάτων που περιλαμβάνονται και εξετάζονται στο πρόγραμμα NLP Master Practitioner Certification σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το affiliation μας με το NLP-University του University of California
 
Διάρκεια προγράμματος: 120 ώρες ακαδημαϊκής εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής.
 
Ενότητες:
1.  Pacing and Leading in-depth
2.  Advanced Sensory Acuity
3.  Quantum Linguistics
4.  Advanced Language Patterns
5.  Advanced Presuppositions
6.  Meta Programs
7.  Values and Criteria
8.  Criteria Ladder
9.  Advanced Submodalities
10. Logical Levels
11. Belief Change Techniques (Reimprinting, Utilizing and Transforming Beliefs and Presuppositions)
12. Sleight of Mouth Patterns and Conversational Change
13. Hypnotic Protocols for rapid change
14. Trance Inductions
15. Meta and Milton models in depth
16. Advanced TimeLine Biomechanics
17. Modelling Excellence
18. Eliciting and Installing Strategies
19. The Language of Influence and Persuasion (Negotiations, Presentation skills)
20. The Focus Frame 
21. Profiling Systems
22. Storytelling
23. Nested Loops
24. Accessing your intuition and communicating with your unconscious
25. Multi-level communication
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής εξιδικευμένου κύκλου:
για τις ημερομηνίες του επόμενου εξιδικευμένου κύκλου πιέστε εδώ
 
Προϋποθέση παρακολούθησης: NLP Practitioner Certification - Δεξιότητα στην εφαρμογή όλων των τεχνικών NLP, ξεχωριστά και σε συνδυασμό.


 

 

Είπαν για εμάς


Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα

* Κάντε την πρόσθεση