Professional Excellence - Επαγγελματική Διάκριση

Εδώ και τριάντα χρόνια, όπου υπάρχει αποτελεσματικότητα και επιτυχία, το NLP μελετά, αποκωδικοποιεί και μεταδίδει πώς επιτυγχάνονται και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πως κάποιος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αναδεικνύει το δυναμικό του, αξιοποιεί καταστάσεις, πετυχαίνοντας το αποτέλεσμα που θέλει.


Applied NLP - Entrepreneurship & Professional Communication Protocol (εφαρμογές σε επιχειρήσεις)


Στις Πωλήσεις, στην  Εξυπηρέτηση Πελατών, στις Διαπραγματεύσεις

Η αρχιτεκτονική για την επιτυχημένη διαπραγμάτευση μιας ιδέας, ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας. Πόσοι από εσάς έχετε θαυμάσει ανθρώπους για την ευελιξία σκέψης και την παρουσίαση θέσεων και επιχειρημάτων;
• Τι παρατηρούν, τι ακούν, πώς ρωτούν;
• Πώς μειώνουν αντιστάσεις και δημιουργούν κλίμα αποδοχής;
• Τι πληροφορίες συγκεντρώνουν; Πώς εστιάζουν γρήγορα στην ουσία της πληροφορίας (τι πραγματικά θέλει κάποιος);
• Πως επεξεργάζονται με άνεση όλα τα στοιχεία και πως διαμορφώνουν την σκέψη τους, το λόγο τους και την επιχειρηματολογία τους;
• Πως ξεπερνούν εμπόδια και δημιουργούν εναλλακτικές προοπτικές;
 

Στο  Μάνατζμεντ και την Αποτελεσματική Ηγεσία

Πολλές φορές ακούμε για ανθρώπους ότι «άφησαν εποχή» με τις ηγετικές τους ικανότητες, ότι «έβαλαν τη σφραγίδα τους στην επαγγελματική πορεία τους» ότι «έδωσαν άλλη διάσταση στο τρόπο σκέψης μας στην αντιμετώπιση θεμάτων» ή «έκαναν τη διαφορά στη ζωή μας με κάτι που έκαναν ή που είπαν την κατάλληλη στιγμή». 
• Πώς εντοπίζουν με ακρίβεια προβλήματα;
• Πως προκαλούν με δημιουργικότητα καταστάσεις και καθορίζουν αποφάσεις;
• Πώς προδιαθέτουν συνεχώς σε αποτελεσματικές προσεγγίσεις;
• Πώς δημιουργούν περιβάλλον αποδοχής από τους συνεργάτες τους/ υφισταμένους/ συναδέλφους;
• Πως καλλιεργούν τις προϋποθέσεις δημιουργίας «φυτώριου στελεχών» (coaching/mentoring)


Στην αποτελεσματική διαπραγμάτευση του ρόλου και κάθε ρόλου σε μία επιχείρηση

Ο τρόπος που προσεγγίζουμε πρόσωπα, θέματα και καταστάσεις χαράζει την δυναμική της εικόνας μας στις σχέσεις και τις συναναστροφές μας με τους άλλους.  Βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων όπου με ευστοχία ξεδιπλώνουν τις θέσεις τους και τα επιχειρήματα τους.

Αναρωτιόμαστε πως κάποιος μπορεί να διαμορφώσει και να ενδυναμώσει την ισχύ της προσωπικότητας του και να στηρίζει και να χειρίζεται αποτελεσματικά το ρόλο ή τους ρόλους που διέρχεται και υιοθετεί στην επιχείρηση με μεγαλύτερη ευελιξία και αυτοπεποίθηση.

Εξειδικευμένες τεχνικές στοχεύουν στο:
• Να γνωρίζουν πώς να προσεγγίζουν (προϊσταμένους, συναδέλφους) , τι και πώς να το ζητούν.
• Να εξοικειωθούν με τρόπους επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης του ρόλου που έχουν να επιτελέσουν με τους ανωτέρους τους.
• Να ξέρουν πώς να επικοινωνούν αυτό που θέλουν με διεισδυτική κομψότητα.
• Να μπορούν να εξασφαλίζουν την υποστήριξη και την καθοδήγηση που χρειάζονται.
• Να παρουσιάζουν με ευελιξία σκέψης και κομψότητα μια άλλη προοπτική σε ένα θέμα.
• Να νιώθουν άνετα, όταν χειρίζονται ερωτήσεις και προκλήσεις, ότι δεν θα «κολλήσουν» στο τι πρέπει να πουν και πώς να απαντήσουν.    
• Να χειρίζονται περιπτώσεις όπου η πρώτη αντίδραση τους θα ήταν αμηχανία.
• Να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό της θέσεώς τους και να αποδέχονται νέες προκλήσεις.
• Να εντοπίζουν γρήγορα και με ακρίβεια το πραγματικό πρόβλημα.
• Να εστιάζουν και να αντιλαμβάνονται γρήγορα την ουσία του θέματος.
• Να προκαλούν δημιουργικά μια συζήτηση εντοπίζοντας τι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από μια φράση, ένα σχόλιο, μια κουβέντα.


Στην Επιλογή, Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις

• Πώς μπορεί να αξιολογηθεί και να αναδειχθεί το δυναμικό των ανθρώπων μέσα από μια απλή κουβέντα;
• Ποια είναι και πως μπορούν να εντοπισθούν τα στοιχεία εκείνα, που επηρεάζουν 
     • τη σκέψη, τη διάθεση και
     • τον τρόπο που ενεργοποιούνται οι άνθρωποι;
•  Πως δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανάδειξης και αξιοποίησης ενός «φυτώριου στελεχών» (coaching/mentoring)


Στο Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση

Αντλώντας και συγκεντρώνοντας την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με το τι υποκινεί τους ανθρώπους να επιλέξουν, να πάρουν αποφάσεις.
Σχεδιάζοντας ενέργειες και διαμορφώνοντας τα κατάλληλα μηνύματα που να στοχεύουν άμεσα και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα κριτήρια επιλογών των ανθρώπων.


NLP – Other Professional Achievement Protocols (Αλλες επαγγελματικές εφαρμογές)


Στο Coaching

Με ποιες τεχνικές και τρόπους  οι πιο αποτελεσματικοί coaches χειρίζoνται το ρόλο τους
• Τι και πως ρωτούν, τι πληροφορίες συγκεντρώνουν; Πώς εντοπίζουν με ακρίβεια προβλήματα;
• Τι παρατηρούν, τι ακούν;
• Πώς εστιάζουν γρήγορα στην ουσία της πληροφορίας (τι πραγματικά θέλει κάποιος);
• Πως επεξεργάζονται με άνεση όλα τα στοιχεία και πως διαμορφώνουν την σκέψη τους, το λόγο τους και προκαλούν δημιουργικά μια συζήτηση;
• Πώς προδιαθέτουν συνεχώς σε αποτελεσματικές προσεγγίσεις;
• Πως διαμορφώνουν πεδίο αποδοχής για εναλλακτικές προοπτικές;


Στη Νομική επιστήμη


Με ποιες τεχνικές οι ασχολούμενοι με τη Νομική Eπιστήμη μπορούν να επιτυγχάνουν να:
• Eνισχύουν την εικόνα τους και το ρόλο τους χειριζόμενοι με αυτοπεποίθηση, άνεση και δημιουργικότητα θέματα και καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας.
• Επιχειρηματολογούν, έχοντας τις κατάλληλες απαντήσεις και προκαλώντας την άλλη πλευρά με κομψότητα και ευελιξία.
• Έχουν τον έλεγχο μιας κατάστασης κάνοντας  ερωτήσεις οι οποίες εστιάζουν γρήγορα στην ουσία της πληροφορίας που κρύβεται πίσω από μια απάντηση.

Στη Δημοσιογραφία

Παρακολουθούμε συζητήσεις, παρουσιάσεις που τραβούν την προσοχή μας. Πολλές φορές έχουμε θαυμάσει ανθρώπους για τους χειρισμούς τους στον τρόπο που διαπραγματεύονται, παρουσιάζουν τις θέσεις τους, «πουλούν» τις ιδέες τους, για την ευελιξία του λόγου τους και για την ευστοχία τους.  Ποια είναι η τέχνη και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται;  Που βρίσκεται το μυστικό τους;
• Τι είναι αυτό που κάνουν;
• Τι ρωτούν και πώς χειρίζονται το λόγο;
• Πώς απαντούν η προκαλούν μια συζήτηση με κομψότητα και ευελιξία;
• Πως σκέφτονται και έχουν έτοιμη και μια άλλη θέση;

Στην Επικοινωνία με το κοινό

Η δυναμική της επικοινωνίας και η διαμόρφωση της εικόνας και των σχέσεων με το κοινό. Τρόποι για:
• Κομψότητα λόγου
• Επικοινωνία μηνυμάτων πειθούς
• Ευελιξία σκέψης
• Άνεση και αυτοπεποίθηση στο χειρισμό ερωτήσεων και προκλήσεων


Στην Εκπαίδευση (tutoring)

Συστήματα για:
• Τη δημιουργία αποδοχής του εκπαιδευτή
• Την καλλιέργεια της διάθεσης και του ενδιαφέροντος για μάθηση προς τους εκπαιδευομένους
• Την αποτελεσματική απορρόφηση της ύλης
• Τη ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων σκέψης και τη διαμόρφωση της κρίσης και της στάσης των εκπαιδευομένων απέναντι σε διάφορες καταστάσεις
• Τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την προετοιμασία και τη διευκόλυνση της μετάβασης του εκπαιδευομένου από το περιβάλλον της εκπαίδευσης στο περιβάλλον της εργασίας και της επιδίωξης των επαγγελματικών και προσωπικών στόχων.


Στον Αθλητισμό

Πώς οι αθλητές διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους και δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να έχουν καλύτερο έλεγχο του:
• σώματός τους
• των διαθέσεων τους
• των επιδόσεών τους

Τι εφαρμογές και πως μπορέι να έχουν στη ζωή του καθενός και τις προσωπικές επιδιώξεις; 

 

 

Είπαν για εμάς


Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα

* Κάντε την πρόσθεση